Klachtencommissie

Wanneer er klachten zijn over de bejegening, de samenwerking of de gemaakte afspraken, dan verwachten wij dat deze klachten ons als zorgondernemers in een vroeg stadium bereiken.

Als wij er samen niet uitkomen, dan zal de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van JMVR Zorgt, bestaande uit 2 ouders c.q. vertegenwoordigers van onze cliënten en een directielid.

Indien de klacht dan nog niet tot tevredenheid is opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan De Geschillencommissie.
Vervolgens bestaat uiteraard in alle gevallen de mogelijkheid het geschil of klacht voor te leggen aan de kantonrechter

Contact

Wil je contact met ons opnemen: dit kan via ons telefoonnummer, e-mail of door het invullen van het contactformulier.

085-0041378

info@jmvrzorgt.nl

JMVR Zorgt
Jan van Avennesstraat 32 (1e etage)
3117 PR Schiedam