De doelgroep voor onze dagbesteding zijn cliënten vanaf 12 jaar. Voor de naschoolse activiteiten houden wij een leeftijd tot 21 jaar aan. Voor de werk gerelateerde dagbesteding hanteren wij geen maximale leeftijd. Wij proberen de groepen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat de cliënten aansluiting met elkaar hebben. Aansluitend aan de dagbesteding en naschoolse activiteiten, kunnen cliënten blijven eten in onze gezellige woonkeuken. Ook bieden wij logeeropvang aan.  Tijdens schoolvakanties bieden wij een leuk en gevarieerd activiteitenprogramma aan. De dagbesteding, naschoolse activiteiten en logeeropvang worden gefinancierd vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wij willen iedereen een veilige omgeving bieden. Om deze belangrijke reden, zullen wij contra-indicaties zoals agressie, grensoverschrijdend seksueel gedrag, drugs en/of alcohol niet tolereren.

Contact

Wil je contact met ons opnemen: dit kan via ons telefoonnummer, e-mail of door het invullen van het contactformulier.

085-0041378

info@jmvrzorgt.nl

JMVR Zorgt
Jan van Avennesstraat 32 (1e etage)
3117 PR Schiedam

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.